DN UO, Št. 43 - 9.7. 2004

9. 7. 2004
Odlok o turistični taksi v občini Radovljica (43/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2004
Začetek veljavnosti: 24.07.2004
Konec veljavnosti: 30.06.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika (43/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2004
Začetek veljavnosti: 24.07.2004
Pravilnik o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje (43/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2004
Začetek veljavnosti: 17.07.2004
Odredba o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki (43/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2004
Začetek veljavnosti: 17.07.2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Radovljica NEVELJAVEN (43/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2004
Začetek veljavnosti: 17.07.2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah (43/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.06.2004
Začetek veljavnosti: 24.07.2004
Tip objave: Odlok