DN UO, Št. 200 - 5.6.2015

5. 6. 2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (200/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 20.06.2015
Konec veljavnosti: 14.11.2020
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, Št. 200 - 5.6.2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 20.06.2015
Konec veljavnosti: 14.11.2020
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, Št. 200 - 5.6.2015)
Status: Veljavno
Organ: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Datum sprejetja: 04.05.2015
Začetek veljavnosti: 06.06.2015