DN UO, Št. 166, 7.12.2012

7. 12. 2012
Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2013 (166/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.11.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2013 (166/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.11.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah (166/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.11.2012
Začetek veljavnosti: 15.12.2012
Konec veljavnosti: 07.07.2018