DN UO, Št. 213 - 3.6.2016

3. 6. 2016
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah (DN UO, Št. 213 - 3.6.2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016
Konec veljavnosti: 07.07.2018
Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica (DN UO, Št. 213 - 3.6.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2016
Začetek veljavnosti: 11.06.2016