DN UO, Št. 218, 14.10.2016

14. 10. 2016 Boštjan L.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016
Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot Občine Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016