11. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 17.12.2004

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v občini Radovljica za kulturne spomenike lokalnega pomena (41/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2004
Začetek veljavnosti: 12.06.2004
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojno varstvenega zavoda Radovljica od 1.4.2004 dalje (39/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2004
Začetek veljavnosti: 17.04.2004
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za Turistično nakupovalni center Lesce – I. faza (47/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2004
Začetek veljavnosti: 25.12.2004
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (47/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2004
Začetek veljavnosti: 25.12.2004
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o oglaševanju v občini Radovljica (41/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2004