15. seja občinskega sveta

21. 9. 2016
Seja je potekala dne 28.09.2016 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 22.10.2016
Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016
Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot Občine Radovljica (DN UO, Št. 218, 14.10.2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2016
Začetek veljavnosti: 15.10.2016