DN UO, št.125 - 9. 4.2010

9. 4. 2010
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo pokopališče v Begunjah (123/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2010
Začetek veljavnosti: 10.04.2011
Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (125/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 17.04.2011
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radovljica za leto 2009 (125/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 10.04.2011
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leti 2009 in 2010 NEVELJAVEN (125/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.04.2010
Začetek veljavnosti: 10.04.2011