Redakcijski popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva