Odlok o prostorskem redu občine Radovljica - NPB december 2017

Predpisi, na katere predpis vpliva