DN UO, Št. 34 - 7.11.2003

7. 11. 2003
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica (34/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.11.2003
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Dopolnitev odredbe o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (34/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2003
Začetek veljavnosti: 22.11.2003
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča NEVELJAVEN (34/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2003
Začetek veljavnosti: 22.11.2003