Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva