Redakcijski popravek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva