Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega DP OR za obdobje 1986-1990

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva