DN UO, št. 289, 1.4.2022

1. 4. 2022 Boštjan L.
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2021 (DN UO, št. 289, 1.4.2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2022
Začetek veljavnosti: 02.04.2022
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 Rebalans I (DN UO, št. 289, 1.4.2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2022
Začetek veljavnosti: 02.04.2022
Tip objave: Odlok
Obvezna razlaga prve alineje točke (2.2) 15. člena in točke (11) 33. člena Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 289, 1.4.2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2022
Začetek veljavnosti: 02.04.2022
Tip objave: Prostorski akt
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 289, 1.4.2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.03.2022
Začetek veljavnosti: 16.04.2022
Konec veljavnosti: 15.10.2022
Tip objave: Odlok