Obvezna razlaga prve alineje točke (2.2) 15. člena in točke (11) 33. člena Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica

Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem