Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 – 2000

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva