DN UO, Št.121 - 4.12.2009

4. 12. 2009
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica (DN UO, Št.121 - 4.12.2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 04.12.2009
Konec veljavnosti: 31.05.2016
Odlok o koncesiji za obstoječi žičniški napravi v Krpinu in Kamni Gorici (121/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 23.02.2010
Spremembe in dopolnitve odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole (121/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 04.12.2009
Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (121/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 12.12.2009
Konec veljavnosti: 07.08.2021
Tip objave: Odlok
Odredba o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (121/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2009
Začetek veljavnosti: 04.12.2009
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2010 NEVELJAVEN (121/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.11.2009
Začetek veljavnosti: 01.01.2010