DN UO, Št. 33 - 3. 10.2003

3. 10. 2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine (33/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2003
Začetek veljavnosti: 11.10.2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2003 št. II NEVELJAVEN (33/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2003
Začetek veljavnosti: 03.10.2003
Obvezna razlaga 30. in 31. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (33/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2003
Začetek veljavnosti: 11.10.2003
Konec veljavnosti: 09.06.2012