Obvezna razlaga 30. in 31. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva