DN UO, Št. 99 - 25.7.2008

25. 7. 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Radovljica (99/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 25.07.2008
Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica in 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (99/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.07.2008
Začetek veljavnosti: 25.07.2008
Konec veljavnosti: 09.06.2012