Obvezna razlaga 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica in 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva