DN UO, Št. 44 - 13.8.2004

13. 8. 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega DP OR za obdobje 1986-1990 (44/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2004
Začetek veljavnosti: 21.08.2004
Konec veljavnosti: 09.06.2012