Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 (UVG 2/86,23/88,9/89,18/97,15/98 in Ur. list RS 4/90)

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva