Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990

Priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, na katere predpis vpliva