DN UO, Št.143 - 1.6.2011

1. 7. 2011
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskem letu 2011/2012 (143/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 29.07.2011
Redakcijski popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (uradno prečiščeno besedilo - DN UO, št. 47/2004, 48/2005) (DN UO, 143/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 21.06.2011
Začetek veljavnosti: 01.07.2011
Konec veljavnosti: 09.06.2012