Domov Občina Predpisi Register predpisov

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (GG, št. 60/18)

Predpisi, na katere predpis vpliva