Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine

Predpisi, na katere predpis vpliva