Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah

Predpisi, na katere predpis vpliva