Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o občinskih cestah

Predpisi, na katere predpis vpliva